schriftelijk en mondeling vertaalwerk

 

Spaans <-> Nederlands

Spaans <-> Engels

Als  Master of Arts in Spaanse en Nederlandse Taal & Literatuur,

help ik graag met het schrijven en redigeren

van teksten en boeken.

 

schrijven & redigeren